flugfréttir

Lokun neyðarbrautarinnar mun hafa afleiðingar - Aðeins tímaspursmál

- Reiði og óánægja meðal flugmanna og aðila í fluginu um lokun á 06/24

15. júní 2016

|

Frétt skrifuð kl. 07:34

Þristurinn, „Páll Sveinsson“, á neyðarbrautinni í gær

Miklar áhyggjur eru meðal flugmanna, aðila og hagsmunasamtaka í fluginu á Íslandi í kjölfar dóms Hæstaréttar um að loka hinni svokölluðu neyðarbraut á Reykjavíkurflugvelli en farið er fram á að brautinni verði lokað í september.

Brautin, sem hefur stefnuna 06/24 hefur verið ómissandi lendingarbraut og þá einna helst í slæmum veðrum þegar vindátt hefur ekki boðið upp á lendingarskilyrði á öðrum brautum en Leifur Hallgrímsson, framkvæmdarstjóri Mýflugs, segir að lokun brautarinnar muni koma til með að hafa afleiðingar.

„Þetta er bara tímaspursmál. Það er bara þannig og þetta vita allir menn og þetta eru ekki ný sannindi. Sumum virðist bara henta ágætla að stinga höfðinu í sandinn og það er gjörsamlega verið að hunsa alvarleika málsins“, segir Leifur í samtali við Alltumflug.is

Leifur segir að það hafi orðið nokkur tilfelli þar sem ekki hefur verið hægt að lenda sjúkravél í Reykjavík á neinni annarri braut nema neyðarbrautinni og hafa einnig verið tilvik þar sem mannslíf hafa verið í húfi og hver mínúta skipt sköpum.

06 brautarendinn á „neyðarbrautinni“ í Skerjafirði

„Það er engin braut í Keflavík með sömu stefnu og þessi braut. Þannig ef það er ekki hægt að lenda í Reykjavík vegna bremsuskilyrða og vindstefnu þá er mjög ósennilegt að hægt sé að lenda í Keflavík“, segir Leifur.

„Borgarstjórn er ekki að skilja skyldur borgarinnar“

„Þarna er verið að taka fjárhagslega hagsmuni örfárra einstaklinga í Reykjavík fram yfir öryggishagsmuni landsbyggðarinnar og aðgengi hennar að öflugasta sjúkrahúsi landins og okkar bestu sérfræðingum“.

„Borgaryfirvöld í Reykjavík virðast ekki sjá neitt annað en að koma flugvellinum í burtu og einhverja hluta vegna virðist vera mjög takmarkað að þeir, sem eru valdir til starfa í borgarstjórn Reykjavíkur, skilji skyldur borgarinnar. Höfuðborgin hefur skyldur að gegna og ættu þeir sem starfa þar að skilja það en einhverja hluta vegna virðast þeir ekki gera það“, segir Leifur.

Flugvélar við Fluggarða í gær

„Ef einhver lætur lífið sökum þess að ekki var hægt að lenda á þessari braut, ætlar Dagur borgarstjóri þá að axla þá ábyrgð?“, spyr Leifur.

Ómarktæk skýrsla sem fylgir ekki stöðlum ICAO

Félag íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) hefur einnig verulegar áhyggjur af lokun brautarinnar og stöðu flugöryggismála ef brautinni verður lokað.

Örnólfur Jónsson, formaður FÍA, segir að félagið hafi gagnrýnt skýrslu verkfræðistofunnar EFLA sem félagið segir að uppfylli ekki staðla og skilyrði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) sem hefur verið notuð sem rökstuðningur fyrir lokun brautarinnar.

FÍA segir að skýrslan taki ekki inn í myndina áhrif lokun brautarinnar á flugvallarkerfið í landinu í heild sinni og vanti mjög mikilvæg atriði í skýrsluna sem þarf að hafa í huga áður en farið er í eins stóra ákvörðun og að loka flugbraut.

Flugvél í flugtaki yfir Ægissíðu

„Við gagnrýnum líka að þegar svona er gert þá er ekki búið að undirbúa neitt eins og opnun á sambærilegri braut í Keflavík sem er mjög mikilvægt fyrir suðvesturhornið að hafa og það með flugbraut með þessari stefnu“, segir Örnólfur í samtali við Alltumflug.is.

Flugtæknilegum staðreyndum sýnt skeytingaleysi

„Maður vill eiginlega ekki hugsa það til enda hvaða afleiðingar þetta getur haft“, segir Ingvar Tryggvason, formaður öryggisnefndar hjá félagi íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA). „Það er margsinnis búið að sýna sig að vélar hafa þurft að lenda á þessari braut og svo liggur fyrir að með þessum breytingum mun nothæfisstuðull vallarins fara undir 95%“.

„Þegar flugtæknilegum staðreyndum er sýnt svona skeytingaleysi þá finnst okkur það mjög alvarlegt þar sem fullt áhættumat hefur ekki farið fram ennþá. Það er ekki hægt að færa til vindpoka á flugvelli án þess að það sé gert áhættumat en þarna er eitthvað annað á ferðinni“, segir Ingvar.

Gölluð skýrsla notuð sem gögn við uppkvaðningu dóms

Vindpoki við braut 13

FÍA bendir á í fréttabréfi sínu að Ísland er aðili að Alþjóðaflugmálastofnuninni (ICAO) með undirritun Chicago samningsins frá 1944 en viðaukar við samninginn hafa verið innleiddir í íslenska löggjöf og hefur viðauki 14 verið innleiddur með reglugerð nr. 464/2007 um flugvelli.

Í viðauka 14 ásamt fylgiskjölum 9157 og 9184 er útlistuð sú aðferðafræði sem beita skal við útreikning á nothæfistuðli flugvalla og 95% lámarks nothæfistuðull tilgreindur.

Öryggisnefnd FÍA hefur farið ítarlega yfir útreikning á nothæfisstuðli fyrir Reykjavíkurflugvöll með tilliti til vallarins án 06/24 brautarinnar sem tilgreindur er í skýrslu EFLU og komist að því að þær niðurstöður eru rangar þar sem leiðbeiningum ICAO var ekki fylgt að öllu leyti og er alvarlegasta villan að ekki var reiknað með mismunandi bremsuskilyrðum á flugbrautum.

FÍA segir í nýjasta fréttabréfi sínu að verið sé að leggja inn gallaða skýrslu með röngu mati fyrir dóm sem telur skýrsluna vera unna með lögmætum hætti og var hún tekin góð og gild með meðfylgjandi dómi sem var staðfestur í seinustu viku vegna deilna um samkomulag sem fyrrverandi samgönguráðherra hafði gert við Reykjavíkurborg.

Lokun brautarinnar fyrsta skrefið í að grafa undan starfsemi vallarins

Atvinnuflugmaður einn hjá íslensku flugfélagi bendir á að með lokun vallarins fari nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar niður í 89% sem er algjörlega óviðunandi þegar kemur að áætlunarflugvelli og muni þeim dögum, sem hægt er að nota Reykjavíkurflugvöll, fækka tölvuvert og mun það gera andstæðingum hans auðveldara fyrir með að þrýsta á endanlega eyðileggingu á framtíð hans á þeim forsendum að „ekkert sé að gerast“ á flugvellinum.

„Sigurður Björn Blöndal var t.a.m. á þeirri skoðun að 755 sjúkraflug á ári, 600 flugnemar, nokkur hundruð einkaflugmenn, áætlunarflug með 348.000 innanlandsflugfarþega, 40 þúsund millilandafarþega, starfsemi 10 þyrlna auk póst- og fraktflugs með 761 tonn, auk starfsemi flugvélaverkstæða, myndi kallast „ekkert að gerast“ - Það segir ýmislegt um þekkingu, eða réttara sagt vanþekkingu borgarstjórnar á málefninu“, segir viðkomandi flugmaður.

Flug yfir á varaflugvelli munu verða mun tíðari með tilheyrandi kostnaði

„Það er með ólíkindum siðlaust að ætla með afgerandi hætti að minnka rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á farþega og flugrekstraraðila. Það mun valda hækkun á flugfargjöldum sem eru nógu há fyrir og auka álag á áhafnir og flugfélög við að halda áætlunarfluginu gangandi“.

Frá Fluggörðum í gær

„Flug yfir á varaflugvelli munu verða mun tíðari með tilheyrandi kostnaði og röskun á starfsemi. En það er "einbeittur brotavilji" meirihlutans í Reykjavík að grafa undan starfseminni svo hún lognist út af og gefist endanlega upp. Lokun 06/24 er fyrsta skrefið“

Atvinnuflugmaðurinn bendir á að lokun brautarinnar muni hafa margsvíslegar, neikvæðar afleiðingar og tekur hann m.a. fram að smærri flugvélar, sem áður gátu treyst á braut 06/24 til að komast heim til Reykjavíkur eftir flug út á landi, munu lenda í meiri vandræðum og þá mun lokunin hafa áhrif á innanlandsflug, leiguflug, útsýnisflug, verkflug, einka- og kennsluflug sem ekki verða tekin tilbaka og gerir öllum sem nýta flugið erfiðara fyrir.

„Eins og að taka loftpúðann og öryggisbeltin úr bílum“

Þá er einnig bent á að margsannað sé að skýrsla EFLU sé röng og sé það eitthvað sem verði að taka á, hvort sem það sé hlutverk ISAVIA eða Samgöngustofu og sé nauðsynlegt að sjá til þess að öllum reglugerðum og stöðlum sé rétt fylgt eftir.

„Ef enginn hjá þessum embættum hefur manndóm í sér til þess að taka á þessu þá á Innanríkisráðherra að fyrirskipa þá rannsókn. Það er ekkert eðlilegt við það að meingölluð skýrsla sé notuð sem burðarás í svo mikilvægu máli fyrir þjóðina alla“.

„Það hefur stundum verið sagt að sú ráðstöfun að loka braut 06/24 sé eins og að taka loftpúðann og öryggisbeltin úr hverjum einasta bíl í eigu þjóðarinnar því það veit enginn hvenær hann þarf á þessari mikilvægu braut að halda í vályndu veðri þegar líf liggur við. Við skulum vona að meirihluti borgarstjórnar og Valsmenn sjái að sér og meti mannslíf meira en skammtímagróða“.  fréttir af handahófi

Ætla að tvöfalda flugflotann á næstu árum og breyta um stefnu

2. maí 2023

|

Etihad Airways ætlar sér að tvöfalda flugflotann upp í 150 flugvélar fyrir lok þessa áratugar og með því þrefalda farþegafjöldann upp í 30 milljónir farþega á ári.

Flugmaður stökk út úr flugvél sinni í fallhlíf eftir mótormissi

13. mars 2023

|

Flugmaður stökk út úr flugvél sinni í fallhlíf í Kaliforníu í Bandaríkjunum í gær eftir að bilun kom upp í mótornum.

Volga-Dnepr gert að greiða BOC Aviation 55 milljarða í sekt

13. apríl 2023

|

Dómstóll í Bandaríkjunum hefur skipað rússneska flugfélaginu Volga-Dnepr Group til þess að greiða flugvélaleigunni BOC Aviation yfir 400 milljónir dala í sekt vegna brots á leigusamningum er varðar

  Nýjustu flugfréttirnar

Hætti við flugtak og rak í veg fyrir þotu í flugtaki vegna hliðarvinds

5. júní 2023

|

Rannsóknarnefnd flugslysa í Frakklandi hefur gefið frá sér skýrslu varðandi alvarlegt flugatvik sem átti sér stað á Charles de Gaulle flugvellinum í París fyrir tveimur og hálfu ári síðan.

Fyrri lendingarkeppnin sumarsins fór fram á Tungubökkum

5. júní 2023

|

Fyrri lendingarkeppni sumarsins á vegum Flugklúbbs Mosfellsbæjar fór fram í gær á Tungubökkum.

Icelandair og Turkish Airlines undirrita samstarfssamning

5. júní 2023

|

Icelandair hefur undirritað samstarfssamning við Turkish Airlines um sameiginlega farmiðaútgáfu sem þýðir að farþegar fá aðgang að áfangastöðum flugfélaganna beggja á einni bókun í gegnum bókunarkerf

Nýtt breskt flugfélag festir kaup á Airbus A380 risaþotu

1. júní 2023

|

Nýtt breskt sprotaflugfélag, Global Airlines, hefur fest kaup á sinni fyrstu þotu sem er risaþota af gerðinni Airbus A380 sem mun hefja áætlunarflug frá Gatwick-flugvellinum í London næsta vor.

SAS opnar fyrir bókanir með fyrstu rafmagnsflugvélinni

1. júní 2023

|

SAS (Scandinavian Airlines) hefur opnað fyrir bókanir fyrir fyrstu flugferðir félagsins með rafmagnsflugvél þrátt fyrir að áformað sé að fyrsta rafmagnsflugið verði ekki flogið fyrr en árið 2028.

Air Greenland tekur Boeing 777 og 737 á leigu tímabundið

31. maí 2023

|

Air Greenland hefur neyðst til þess að taka tímabundið á leigu Boeing 777 þotu og Boeing 737 þotu eftir að nýja Airbus A330neo breiðþota félagsins varð fyrir atviki á flugvellinum í Kaupmannahöfn f

Nýtt flugfélag í Sádí-Arabíu sagt ætla að panta 150 MAX-þotur

29. maí 2023

|

Flugfélagið Riyadh Air er sagt í viðræðum við Boeing um stóra pöntun í að minnsta kosti 150 þotur af gerðinni Boeing 737 MAX.

Efla öryggi varðandi brautarátroðning á tólf flugvöllum

25. maí 2023

|

Bandarísk flugmálayfirvöld (FAA) ætla að verja 100 milljónum dölum í sérstakt verkefni sem miðar af því að efla öryggi er varðar brautarátroðning á 12 flugvöllum vestanhafs.

Yfir 1.500 ferðir farnar með flugvélum sem skorti viðhald

24. maí 2023

|

Rússneska flugfélagið Polar Airlines, sem annast flugsamgöngur til og frá Yakutia í Síberíu, flaug yfir 1.500 flugferðir með nokkrum flugvélategundum sem allar skorti viðhald auk þess sem varahlutir

Enn og aftur setur Nepal Airlines Boeing 757 þotu á uppboð

24. maí 2023

|

Enn og aftur gerir nepalska flugfélagið Nepal Airlines tilraun til þess að selja Boeing 757 þotu sem félagið hafði í flotanum en hætti að nota í reglubundnu áætlunarflugi fyrir 5 árum síðan.

';

 síðustu atvik

  2023-01-17 12:00:00

 • 1 JAN

  United

    - Hjólabúnaður

 • 1 JÚL

  Tajik Air

    - Þrýstingsjöfnun

 • 1 JAN

  SWISS

    - Veðurratsjá